Kategori

First House

First House

Grafisk design, webdesign og implementering av flere generasjoner av websidene.

Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime

Nytt interaksjon- og grafisk design for kommunikasjonsplattformen KONGSBERG Information Management System (K-IMS), for offshore og den maritime industrien.

Asker kulturhus

Asker kulturhus

Ny visuell profil, med fokus på å samle alle tilbud på huset. Nye maler og nytt utseende på sesongbrosjyre, utebannere, plakater og andre grafiske elementer, samt ny nettside.

Bufetat

Bufetat

Visuell profil for nytt nasjonalt interaktivt system; BiRK, for behandling av sensitiv informasjon.

Videxio

Videxio

Visuell profil, interiør, messestand, samt design og programmering av nettsider.

SendRegning

SendRegning

Vi har jobbet med SendRegning siden 2009, og utviklingen av den visuelle profilen. Grafisk materiell, messestand, samt nye nettsider.

Asker bibliotek

Asker bibliotek

Ny visuell profil, og en omfattende teknisk plattform som blant annet integrerte seg med Bibliofil.

Helfo

Helfo

Design og implementering av et verktøy som er med på å sikre et godt, klart og lett forståelig språk i HELFO.

dsb

dsb

Utvikling av et internt fagsystem, samt offentlige skjemaer basert på ELMER retningslinjer. Et samarbeid med ADG og Agitec.

MinID

MinID

Grafisk design av innloggingsportal for MinID, og implementering av frontend rammeverk til prosjekt­gruppen i Difi.

Ugly Childrens Clothing

Ugly Childrens Clothing

Full handelsløsning med støtte for flere valutaer og forhandler­bestilling. Vi laget også webdesignet i samarbeid med Handverk.

Krifon

Krifon

Vi laget en merkevare og en visuell identitet som appellerte til en bredere markedsgruppe, og programmerte et nytt design i handelsløsningen deres.

Norad

Norad

Videreføring og styrking av Norads visuelle profil på digitale plattformer, i samarbeid med Visma.

Akribe

Akribe

Grafisk design for nytt standardisert elektronisk prosedyreverk (PPS), i samarbeid med eVita, som stod for interaksjonsdesign og teknisk utvikling.

Byen din

Byen din

Byen din er en lokal informasjonsportal vi har laget sammen med Roundhouse.

Ezmo

Ezmo

Ezmo var en online musikkspiller hvor brukerne kunne lagre all sin digitale musikk. Vi leverte det grafiske designet til spilleren deres.

FINN.no kundeservice

FINN.no kundeservice

Vi hjalp FINN.no med å lage et eget dedikert informasjonssenter for å gjøre det lettere for kundene å finne ut av vanlige problemstillinger på egenhånd.

Wagner & Co

Wagner & Co

Vi utviklet en profil med et enkelt, men seriøst utseende, som la vekt på tydelig kommunikasjon, og der kvalitet og stabilitet stod sentralt.

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket

Vi gjorde interaksjonsdesign og grafisk design for websidene, med utgangspunkt i en brukertest utført av Netlife Research.

Canal Digital

Canal Digital

Implementering av et rammeverk for kanalvelgeren deres, basert på webdesign laget av oss.

TANDBERG

TANDBERG

Grafisk profil og portal for nysatsningen Callway.

Skatteetaten

Skatteetaten

Gjennomgang og tilbakemelding på design, og leveranse av alternativt visuelt uttrykk for nye skatteetaten.no, lansert i 2012.

Telemarksforsking

Telemarksforsking

Vi har jobbet med Telemarksforsking siden 2008, og utviklingen av den visuelle profilen. Vi har også holdt kurs i presentasjon.

Markleen

Markleen

Utvikling av ny profil, nettside og messemateriell.

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø

Utvikling av nettside, i samarbeid med eVita (nå Acando).

Kari Toverud

Kari Toverud

Vi designet og programmerte et online arkiv av Karis fyldige bibliotek av medisinske illustrasjoner.

Global Battle of the Bands

Global Battle of the Bands

Vi jobbet med første versjon av nettsiden til GBOB, en verdensomspennende musikk-konkurranse, for band som spiller sine egne låter, live.

Gjensidige

Gjensidige

Utvikling av internt dokumentstyringssystem, i samarbeid med Bouvet.

Movimenti

Movimenti

Utvikling av profil og nettside for Therese Cleve-Stiansen sitt konsept; Movimenti.