Kategori

First House

First House

Grafisk design, webdesign og implementering av flere generasjoner av websidene.

Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime

Nytt interaksjon- og grafisk design for kommunikasjonsplattformen KONGSBERG Information Management System (K-IMS), for offshore og den maritime industrien.

Asker kulturhus

Asker kulturhus

Ny visuell profil, med fokus på å samle alle tilbud på huset. Nye maler og nytt utseende på sesongbrosjyre, utebannere, plakater og andre grafiske elementer, samt ny nettside.

Bufetat

Bufetat

Visuell profil for nytt nasjonalt interaktivt system; BiRK, for behandling av sensitiv informasjon.

Videxio

Videxio

Visuell profil, interiør, messestand, samt design og programmering av nettsider.

SendRegning

SendRegning

Vi har jobbet med SendRegning siden 2009, og utviklingen av den visuelle profilen. Grafisk materiell, messestand, samt nye nettsider.

Asker bibliotek

Asker bibliotek

Ny visuell profil, og en omfattende teknisk plattform som blant annet integrerte seg med Bibliofil.

Krifon

Krifon

Vi laget en merkevare og en visuell identitet som appellerte til en bredere markedsgruppe, og programmerte et nytt design i handelsløsningen deres.

Skattedirektoratet

Skattedirektoratet

Profil til IOTA, en stor internasjonal konferanse, som ble gjennomført 4.- 6. juli 2012 i Oslo.

Byen din

Byen din

Byen din er en lokal informasjonsportal vi har laget sammen med Roundhouse.

Telia

Telia

Da Merete jobbet i Interbrand var hun med på prosjektet med å lage ny merkevareprofil for Telia.

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers

Merete leverte grafisk design i prosjektet med å utvikle en merkevarestrategi og visuell identitet da hun jobbet i Interbrand.

Wagner & Co

Wagner & Co

Vi utviklet en profil med et enkelt, men seriøst utseende, som la vekt på tydelig kommunikasjon, og der kvalitet og stabilitet stod sentralt.

TANDBERG

TANDBERG

Grafisk profil og portal for nysatsningen Callway.

Telemarksforsking

Telemarksforsking

Vi har jobbet med Telemarksforsking siden 2008, og utviklingen av den visuelle profilen. Vi har også holdt kurs i presentasjon.

Markleen

Markleen

Utvikling av ny profil, nettside og messemateriell.

Framsia

Framsia

Pål var med å starte Framsia, og Merete laget den første visuelle profilen.

Movimenti

Movimenti

Utvikling av profil og nettside for Therese Cleve-Stiansen sitt konsept; Movimenti.