Kategori

First House

First House

Grafisk design, webdesign og implementering av flere generasjoner av websidene.

Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime

Nytt interaksjon- og grafisk design for kommunikasjonsplattformen KONGSBERG Information Management System (K-IMS), for offshore og den maritime industrien.

Asker kulturhus

Asker kulturhus

Ny visuell profil, med fokus på å samle alle tilbud på huset. Nye maler og nytt utseende på sesongbrosjyre, utebannere, plakater og andre grafiske elementer, samt ny nettside.

Bufetat

Bufetat

Visuell profil for nytt nasjonalt interaktivt system; BiRK, for behandling av sensitiv informasjon.

Videxio

Videxio

Visuell profil, interiør, messestand, samt design og programmering av nettsider.

Asker bibliotek

Asker bibliotek

Ny visuell profil, og en omfattende teknisk plattform som blant annet integrerte seg med Bibliofil.

Kultur i Asker

Kultur i Asker

Vi har laget visuell profil til den andre generasjonen av kultur­kalenderen i Asker.

dsb

dsb

Utvikling av et internt fagsystem, samt offentlige skjemaer basert på ELMER retningslinjer. Et samarbeid med ADG og Agitec.

Krifon

Krifon

Vi laget en merkevare og en visuell identitet som appellerte til en bredere markedsgruppe, og programmerte et nytt design i handelsløsningen deres.

Skattedirektoratet

Skattedirektoratet

Profil til IOTA, en stor internasjonal konferanse, som ble gjennomført 4.- 6. juli 2012 i Oslo.

Norad

Norad

Videreføring og styrking av Norads visuelle profil på digitale plattformer, i samarbeid med Visma.

Akribe

Akribe

Grafisk design for nytt standardisert elektronisk prosedyreverk (PPS), i samarbeid med eVita, som stod for interaksjonsdesign og teknisk utvikling.

Telia

Telia

Da Merete jobbet i Interbrand var hun med på prosjektet med å lage ny merkevareprofil for Telia.

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers

Merete leverte grafisk design i prosjektet med å utvikle en merkevarestrategi og visuell identitet da hun jobbet i Interbrand.

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket

Vi gjorde interaksjonsdesign og grafisk design for websidene, med utgangspunkt i en brukertest utført av Netlife Research.

Moods of Norway

Moods of Norway

Merete laget illustrasjoner for kleskolleksjoner i tillegg til lansering- og profileringsmatriell for 250 Brillelandbutikker i Skandinavia. Dette var da hun jobbet for Making Waves.

TANDBERG

TANDBERG

Grafisk profil og portal for nysatsningen Callway.

Telemarksforsking

Telemarksforsking

Vi har jobbet med Telemarksforsking siden 2008, og utviklingen av den visuelle profilen. Vi har også holdt kurs i presentasjon.

Markleen

Markleen

Utvikling av ny profil, nettside og messemateriell.

Framsia

Framsia

Pål var med å starte Framsia, og Merete laget den første visuelle profilen.

Gjensidige

Gjensidige

Utvikling av internt dokumentstyringssystem, i samarbeid med Bouvet.

Movimenti

Movimenti

Utvikling av profil og nettside for Therese Cleve-Stiansen sitt konsept; Movimenti.