Prosjekter

First House

First House

Grafisk design, webdesign og implementering av flere generasjoner av websidene.

Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime

Nytt interaksjon- og grafisk design for kommunikasjonsplattformen KONGSBERG Information Management System (K-IMS), for offshore og den maritime industrien.

Asker kulturhus

Asker kulturhus

Ny visuell profil, med fokus på å samle alle tilbud på huset. Nye maler og nytt utseende på sesongbrosjyre, utebannere, plakater og andre grafiske elementer, samt ny nettside.

Bufetat

Bufetat

Visuell profil for nytt nasjonalt interaktivt system; BiRK, for behandling av sensitiv informasjon.

Videxio

Videxio

Visuell profil, interiør, messestand, samt design og programmering av nettsider.

ForgeRock

ForgeRock

Vi hjelper ForgeRock med teknisk utvikling på alle webplattformer.

SendRegning

SendRegning

Vi har jobbet med SendRegning siden 2009, og utviklingen av den visuelle profilen. Grafisk materiell, messestand, samt nye nettsider.

Asker bibliotek

Asker bibliotek

Ny visuell profil, og en omfattende teknisk plattform som blant annet integrerte seg med Bibliofil.

Helfo

Helfo

Design og implementering av et verktøy som er med på å sikre et godt, klart og lett forståelig språk i HELFO.

Kultur i Asker

Kultur i Asker

Vi har laget visuell profil til den andre generasjonen av kultur­kalenderen i Asker.

dsb

dsb

Utvikling av et internt fagsystem, samt offentlige skjemaer basert på ELMER retningslinjer. Et samarbeid med ADG og Agitec.

Kulturstudier

Kulturstudier

Vi har levert en teknisk løsning med målgrupper på fire språk, i samarbeid med Framebase.

Qt Developer Network

Qt Developer Network

Teknisk rådgivning og implementering i et langvarig prosjekt for å etablere en ny generasjon av utviklernettstedet.

MinID

MinID

Grafisk design av innloggingsportal for MinID, og implementering av frontend rammeverk til prosjekt­gruppen i Difi.

Ugly Childrens Clothing

Ugly Childrens Clothing

Full handelsløsning med støtte for flere valutaer og forhandler­bestilling. Vi laget også webdesignet i samarbeid med Handverk.

Krifon

Krifon

Vi laget en merkevare og en visuell identitet som appellerte til en bredere markedsgruppe, og programmerte et nytt design i handelsløsningen deres.

Skattedirektoratet

Skattedirektoratet

Profil til IOTA, en stor internasjonal konferanse, som ble gjennomført 4.- 6. juli 2012 i Oslo.

mCash

mCash

Logo, visuell profil og webdesign.

Nokia Developer Network

Nokia Developer Network

Implementering av styleguides for en multinasjonalt prosjektgruppe som skulle bygge et utviklernettsted for Nokia.

Norad

Norad

Videreføring og styrking av Norads visuelle profil på digitale plattformer, i samarbeid med Visma.

Akribe

Akribe

Grafisk design for nytt standardisert elektronisk prosedyreverk (PPS), i samarbeid med eVita, som stod for interaksjonsdesign og teknisk utvikling.

Byen din

Byen din

Byen din er en lokal informasjonsportal vi har laget sammen med Roundhouse.

Netlife Research

Netlife Research

Vi har gjort flere prosjekter sammen med Netlife, inkludert en tidlig versjon av deres egen hjemmeside.

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Implementering av frontend styleguide for bruk av UiOs interne prosjektgruppe.

Telia

Telia

Da Merete jobbet i Interbrand var hun med på prosjektet med å lage ny merkevareprofil for Telia.

Vi er der du er

Vi er der du er

Sammen med Netlife Research leverte vi den tekniske løsningen som skulle være med på å revitaliserte prosjektet for Sparebank 1 der man kan søke om midler til lokale prosjekter.

Capgemini

Capgemini

I flere år hjalp vi Capgemini Norge med strategisk og praktisk drift av weben sin.

Hartmark

Hartmark

Pål leverte den tekniske løsningen, i samarbeid med REDINK som stod for webdesignet.

Ezmo

Ezmo

Ezmo var en online musikkspiller hvor brukerne kunne lagre all sin digitale musikk. Vi leverte det grafiske designet til spilleren deres.

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers

Merete leverte grafisk design i prosjektet med å utvikle en merkevarestrategi og visuell identitet da hun jobbet i Interbrand.

FINN.no kundeservice

FINN.no kundeservice

Vi hjalp FINN.no med å lage et eget dedikert informasjonssenter for å gjøre det lettere for kundene å finne ut av vanlige problemstillinger på egenhånd.

Wagner & Co

Wagner & Co

Vi utviklet en profil med et enkelt, men seriøst utseende, som la vekt på tydelig kommunikasjon, og der kvalitet og stabilitet stod sentralt.

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket

Vi gjorde interaksjonsdesign og grafisk design for websidene, med utgangspunkt i en brukertest utført av Netlife Research.

Webdagene 2010

Webdagene 2010

For den femte årlige konferansen deres, ba Netlife Research oss om hjelp til å implementere nettløsningen.

Moods of Norway

Moods of Norway

Merete laget illustrasjoner for kleskolleksjoner i tillegg til lansering- og profileringsmatriell for 250 Brillelandbutikker i Skandinavia. Dette var da hun jobbet for Making Waves.

Canal Digital

Canal Digital

Implementering av et rammeverk for kanalvelgeren deres, basert på webdesign laget av oss.

TANDBERG

TANDBERG

Grafisk profil og portal for nysatsningen Callway.

Skatteetaten

Skatteetaten

Gjennomgang og tilbakemelding på design, og leveranse av alternativt visuelt uttrykk for nye skatteetaten.no, lansert i 2012.

Telemarksforsking

Telemarksforsking

Vi har jobbet med Telemarksforsking siden 2008, og utviklingen av den visuelle profilen. Vi har også holdt kurs i presentasjon.

Solfang.no

Solfang.no

En full handelsløsning med et skreddersydd system for å håndtere bestillinger, med løsning for å lage nyhetsbrev som sendes på epost.

Markleen

Markleen

Utvikling av ny profil, nettside og messemateriell.

Framsia

Framsia

Pål var med å starte Framsia, og Merete laget den første visuelle profilen.

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø

Utvikling av nettside, i samarbeid med eVita (nå Acando).

Kari Toverud

Kari Toverud

Vi designet og programmerte et online arkiv av Karis fyldige bibliotek av medisinske illustrasjoner.

Global Battle of the Bands

Global Battle of the Bands

Vi jobbet med første versjon av nettsiden til GBOB, en verdensomspennende musikk-konkurranse, for band som spiller sine egne låter, live.

Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo

Merete har, i tre år, holdt kurset ”Bruker og marked”, for 2. klassetrinnet på KHiO og BI.

Gjensidige

Gjensidige

Utvikling av internt dokumentstyringssystem, i samarbeid med Bouvet.

Movimenti

Movimenti

Utvikling av profil og nettside for Therese Cleve-Stiansen sitt konsept; Movimenti.